Liikuntapuolue ry on poliittinen yhdistys, joka ajaa liikunnan ja terveyden etuja. Tavoitteenamme on tukea ja kannustaa kansalaisten liikkumista ja tuoda esiin liikunnan erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia hyötyjä sekä tätä kautta sen positiivisia kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia vaikutuksia.

Aloitamme kannatuskorttien keräyksen 17.09.2015