Politiikka

LIIKUNTAPUOLUE

Liikuntapuolueen tavoitteena on tukea ja kannustaa kansalaisten liikkumista ja tuoda esiin liikunnan erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia hyötyjä sekä tätä kautta sen positiivisia kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Tämä on tehtävä poliittisesti rakenteisiin ja toimintatapoihin vaikuttamalla. Liikunnasta ja terveellisistä elämäntavoista puhutaan politiikassa jo paljon, mutta konkreettista tekemistä asioiden eteenpäin viemiseksi on liian vähän.

TALOUSJUMPPAA

Suomen valtion velkaantuminen voitaisiin jopa puolittaa pelkällä liikunnan lisäämisellä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustamalla. Valtio velkaantuu joka vuosi noin viisi miljardia euroa. Eri tutkimusten mukaan sairauksien liikkumattomuuden aiheuttama osuus valtion menoissa on jopa 3-4 miljardia euroa vuodessa. Pelkästään kansantautimme diabeteksen osalta liikkumattomuus maksaa noin miljardi euroa vuodessa. Liike olisi vahva lääke Suomen taloudellisen tilanteen parantamiseen!

KANSANTERVEYTTÄ VAUVASTA VAARIIN

Päivittäiset liikuntasuositukset täyttyvät harvalla suomalaisella. Liikkumattomuuden aiheuttamia sairasteluja tulee koko ajan lisää. Mikä huolestuttavinta, yhä nuoremmat kärsivät näistä elintapasairauksista.

Liikuntapuolueen tavoitteena on lisätä radikaalisti nuorten liikuntamahdollisuuksia. Me Liikuntapuolueessa haluamme varmistaa, etteivät taloudelliset seikat ole esteenä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksille. Yleissivistävän koulutuksen ja urheiluseurojen sekä järjestöjen välistä yhteistyötä on tiivistettävä, vaikka oikeita askelia on jo otettu liikkumisen lisäämiseksi. Paljon työtä tarvitaan siihen, että liikkumisesta saataisiin jokaiselle innostavaa ja mielekästä. Valtion on tuettava rahallisesti tätä kehitystä, ja mahdollistettava liikuntaharrastus jokaiselle lapselle. Liikunnan avulla myös yhä useampaa nuorta kohtaava, miljoonia euroja valtiolle vuositasolla maksava syrjäytymisen kierre on estettävissä.

Työnantajille haluamme luoda lisää erilaisia kannustimia, jotta työpaikkaliikunta sekä työntekijöiden liikunta vapaa-ajalla helpottuisi. Liikunnan lisääminen parantaa tutkitusti työssäjaksamista, työtehoa ja vähentää sairauspoissaoloja. Työmatkojen kulkemista jalan tai pyöräillen on myös tuettava kunnostamalla vanhoja ja rakentamalla uusia kevyen liikenteen väyliä.

Liikuntapuolue haluaa kannustaa liikunta- ja hyvinvointipalvelujen yrittäjyyttä. Näiden palvelujen tarjoajat tekevät kansanterveydellisesti tärkeää työtä tuottamalla henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Senioreiden liikuntaan ei myöskään panosteta tarpeeksi.  Säännöllisen terveysliikunnan avulla voitaisiin tehokkaasti edistää toimintakyvyn säilymistä ja itsenäistä selviytymistä sekä ehkäistä erilaisia kaatumisvammoja, estää muistisairauksien puhkeamista ja lievittää niiden oireita. Liikunnan sosiaalista puolta ei saa myöskään unohtaa. Vanhuksia vaivaavaan yksinäisyyteen ja sen aiheuttamiin henkisiin sairauksiin paras lääke on mielestämme yhdessä liikkuminen. Liikuntamahdollisuuksien tulee olla jokaisen vanhuksen saatavilla lähiympäristössä ilman taloudellisia tai muita esteitä.

Liikunnan hyötyjen listausta voisi jatkaa loputtomiin. Haittojen keksiminen on monin verroin hankalampaa. Liikunta on niin merkittävä tekijä kaikkine vaikutuksineen, että mielestämme näitä asioita ajavalle politiikalle on tilausta kokonaisen puolueen verran.